Om oss

Modellrepro Anders Olsson AB bildades 1 Maj år 2000. Anders tog då över verksamheten från Inge Eklund. Anders hade då arbetat hos Inge sedan 1990.

Vi hjälper Er att komma fram till vilken sorts modell som passar just ert projekt. Är det en stram vit modell som har som huvudsyfte att visa formspråket, eller är det kanske en superdetaljerad modell med extra allt? Vi har fortfarande inte sagt till en kund att något inte går att göra!

Vi arbetar i de flesta material och med olika metoder. Analoga verktyg och maskiner, 3D printning och laserskärning. Men vi är mest stolta över det genuina hantverkskunnandet vi har i våra händer.

Ett projekt börjar med att vi diskuterar igenom vad ni önskar, gärna genom ett personligt möte. Befinner vi oss på för långt geografiskt avstånd från varandra löser vi det genom telefon och mail.

Vi kommer fram till en lösning och själva modellprojektet sätter igång. Om ni önskar så tar vi fortlöpande bilder av projektet som vi mailar över till er, ni kan då på distans se modellen växa fram.

När modellen är färdigställd kan vi utföra en enklare studiofotografering i våra lokaler.Önskar ni få modellen fotograferad hos en professionell  fotograf  i extern studio, kan detta ordnas.

Om ni inte har möjlighet att hämta modellen hos oss så försöker vi i möjligaste mån att själva leverera modellen till kund för att säkerställa hög service genom hela projektet. Om det inte går skickar vi modellen i lämpligt emballage på landsväg, järnväg eller flyg.