Modeller

En fysisk modell är den perfekta länken mellan en idé och ett färdigt projekt. En modell visar er ide mycket effektivt samma sekund som betraktaren ser den. Alla kan förstå och sätta sig in i en modell på kort tid, vilket inte alltid är fallet med datavisualiseringar och ritningar.

”En bild säger mer än tusen ord…en modell säger mer än en miljon.”

En modell är ett effektivt verktyg att använda Er av när ni ska presentera era ideér.